אמבטיות

מציג את כל 4 התוצאות


    Brands +

     ארץ מוצא +

      הובלה אמבטיה/ ג'קוזי - ישולם ישירות למובילהובלת מדרכה לבית הלקוח  (באר שבע- חדרה) אמבטיה סטנדרטית - 140 ש"חהובלת מדרכה לבית הלקוח (באר שבע - חדרה) מידות גדולות - 293 ש"חהובלת מדרכה לבית הלקוח - תוספת מרחק - 117 ש"ח הובלה והרכבה אמבטיה - תשלום ישירות למתקיןהובלה והרכבה לאמבטיה עד רוחב 70-75 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -644 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה עד רוחב 80-90 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -760 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה פינתית 150X150 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -878 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה מידות גדולות (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -1112 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה תוספת מרחק -117 ש"ח הובלה והרכבה ג'קוזי- תשלום ישירות למתקין הובלה והרכבה לג'קוזי עד רוחב 70-75 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -760 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי עד רוחב 80-90 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -878 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי פינתית 150X150 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -995 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי מידות גדולות (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -1112 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה תוספת מרחק -117 ש"ח
      הובלה אמבטיה/ ג'קוזי - ישולם ישירות למובילהובלת מדרכה לבית הלקוח  (באר שבע- חדרה) אמבטיה סטנדרטית - 140 ש"חהובלת מדרכה לבית הלקוח (באר שבע - חדרה) מידות גדולות - 293 ש"חהובלת מדרכה לבית הלקוח - תוספת מרחק - 117 ש"ח הובלה והרכבה אמבטיה - תשלום ישירות למתקיןהובלה והרכבה לאמבטיה עד רוחב 70-75 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -644 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה עד רוחב 80-90 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -760 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה פינתית 150X150 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -878 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה מידות גדולות (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -1112 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה תוספת מרחק -117 ש"ח הובלה והרכבה ג'קוזי- תשלום ישירות למתקין הובלה והרכבה לג'קוזי עד רוחב 70-75 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -760 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי עד רוחב 80-90 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -878 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי פינתית 150X150 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -995 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי מידות גדולות (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -1112 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה תוספת מרחק -117 ש"ח
      הובלה אמבטיה/ ג'קוזי - ישולם ישירות למובילהובלת מדרכה לבית הלקוח  (באר שבע- חדרה) אמבטיה סטנדרטית - 140 ש"חהובלת מדרכה לבית הלקוח (באר שבע - חדרה) מידות גדולות - 293 ש"חהובלת מדרכה לבית הלקוח - תוספת מרחק - 117 ש"ח הובלה והרכבה אמבטיה - תשלום ישירות למתקיןהובלה והרכבה לאמבטיה עד רוחב 70-75 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -644 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה עד רוחב 80-90 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -760 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה פינתית 150X150 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -878 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה מידות גדולות (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -1112 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה תוספת מרחק -117 ש"ח הובלה והרכבה ג'קוזי- תשלום ישירות למתקין הובלה והרכבה לג'קוזי עד רוחב 70-75 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -760 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי עד רוחב 80-90 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -878 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי פינתית 150X150 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -995 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי מידות גדולות (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -1112 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה תוספת מרחק -117 ש"ח
      הובלה אמבטיה/ ג'קוזי - ישולם ישירות למובילהובלת מדרכה לבית הלקוח  (באר שבע- חדרה) אמבטיה סטנדרטית - 140 ש"חהובלת מדרכה לבית הלקוח (באר שבע - חדרה) מידות גדולות - 293 ש"חהובלת מדרכה לבית הלקוח - תוספת מרחק - 117 ש"ח הובלה והרכבה אמבטיה - תשלום ישירות למתקיןהובלה והרכבה לאמבטיה עד רוחב 70-75 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -644 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה עד רוחב 80-90 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -760 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה פינתית 150X150 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -878 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה מידות גדולות (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -1112 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה תוספת מרחק -117 ש"ח הובלה והרכבה ג'קוזי- תשלום ישירות למתקין הובלה והרכבה לג'קוזי עד רוחב 70-75 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -760 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי עד רוחב 80-90 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -878 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי פינתית 150X150 (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -995 ש"חהובלה והרכבה לג'קוזי מידות גדולות (באר שבע- חדרה, עד קומה 3) -1112 ש"חהובלה והרכבה לאמבטיה תוספת מרחק -117 ש"ח